Dopey Shrove (dopeyshrove)'s status on Sunday, 10-Apr-11 10:43:16 UTC