Richard (jordantehhomeboi)'s status on Monday, 11-Apr-11 21:06:51 UTC