Dopey Shrove (dopeyshrove)'s status on Wednesday, 04-May-11 15:18:09 UTC