Dopey Shrove (dopeyshrove)'s status on Friday, 08-Apr-11 13:26:13 UTC