Dopey Shrove (dopeyshrove)'s status on Sunday, 10-Apr-11 19:40:54 UTC