Dopey Shrove (dopeyshrove)'s status on Sunday, 10-Apr-11 20:57:10 UTC