Richard (jordantehhomeboi)'s status on Monday, 11-Apr-11 21:08:49 UTC