Richard (jordantehhomeboi)'s status on Monday, 11-Apr-11 21:15:30 UTC