Dopey Shrove (dopeyshrove)'s status on Sunday, 10-Apr-11 11:13:12 UTC