Thomas (twitch)'s status on Thursday, 21-Jun-12 03:35:13 UTC