Ashton Davis (baglesman)'s status on Wednesday, 26-Sep-12 02:41:04 UTC