A Big Pony (bigpony)'s status on Saturday, 17-Nov-12 07:43:15 UTC