Eris (neuraria)'s status on Monday, 11-Feb-13 11:41:01 UTC