Gentry Tegge (smiley)'s status on Tuesday, 24-Mar-15 18:02:58 UTC