Whirlwind saber (thexsaber13)'s status on Thursday, 04-Aug-16 09:07:51 UTC