Kevin Zhang (schnrfl)'s status on Thursday, 24-Nov-11 07:08:55 UTC