Macpony55 (macpony55)'s status on Friday, 25-Nov-11 19:08:13 UTC