Sean (seanthebluesheep)'s status on Monday, 05-Dec-11 22:05:35 UTC