Thomas (twitch)'s status on Thursday, 09-Feb-12 03:18:36 UTC