Thomas (twitch)'s status on Monday, 13-Feb-12 06:26:45 UTC