derpyshy / chem (shyderp)'s status on Saturday, 04-Aug-12 12:37:40 UTC