Thomas (twitch)'s status on Thursday, 22-May-14 04:14:47 UTC