Griffin (vcgriffin)'s status on Tuesday, 05-Aug-14 19:30:05 UTC