Stormy Vortex (stormyvortex99)'s status on Thursday, 20-Oct-16 04:33:18 UTC