Eris (neuraria)'s status on Wednesday, 14-Jun-17 08:05:36 UTC