Thomas (twitch)'s status on Monday, 13-Feb-12 06:24:01 UTC