Pony (pony)'s status on Thursday, 22-Aug-13 16:44:42 UTC